www.univ.kiev.ua www.univ.kiev.ua www.mechmat.univ.kiev.ua Головна Українська

History Personals Teaching process Scientific process Scientific seminar Student Library

Scientific seminar

The Department has scientific seminar on differential equations, which is leaded by Academicians A.M. Samoilenko and M.O. Perestyuk.

Seminar announcement

27.09.2012
Состоится очереднок заседание научного семинара в 12:20 (3 пара) в ауд. 22
Тема доклада: "Дослідження резонансних коливних процесів у маловимірних гамільтонових системах "
Докладчик: Вакал Юлія Євгеніївна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

20.09.2012
Состоится очереднок заседание научного семинара в 12:20 (3 пара) в ауд. 22
Тема доклада: "Існування розв'язків диференціальних рівнянь зі зсувом аргументу та необмеженими операторними коефіцієнтами в банаховому просторі "
Докладчик: Ільченко Юлія Василівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

19.04.2012
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 208
Тема доклада: "Асимптотика решений цилиндрических систем нелинейных дифференциальных уравнений "
Докладчик: Владова Олена Сергіївна ( Одеський національний університет імені І.І. Мечникова )
за матеріалами кандидатської дисертації

16.02.2012
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 208
Тема доклада: "Асимптотична поведінка та коливність розв'язків стохастичних рівнянь Іто "
Докладчик: Новак І.Г. ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

09.02.2012
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 208
Тема доклада: "Акретивні оператори та нелінійні напівгрупи стиску "
Докладчик: Яременко Микола Іванович ( Національний технічний університет України "КПІ" )
за матеріалами кандидатської дисертації

17.11.2011
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 121а
Тема доклада: "Властивості розв'язків двопараметричної дискретної системи Вольтерри "
Докладчик: Лукаш Катерина Василівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

22.09.2011
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 121а
Тема доклада: "Акретивні оператори та нелінійні напівгрупи стиску "
Докладчик: Яременко Микола Іванович ( Національний технічний університет України "КПІ" )
за матеріалами кандидатської дисертації

17.02.2011
Состоится очереднок заседание научного семинара в 12:20 (3 пара) в ауд. 206
Тема доклада: "Нормально-розв'язні крайові задачі для диференціальних рівнянь в банахових просторах "
Докладчик: Панасенко Євген Валерійович ( Запорізький національний університет )
за матеріалами кандидатської дисертації

16.12.2010
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 33
Тема доклада: "Наближення обмежених розв'язків різницевих та диференціальних рівнянь в абстрактних просторах розв'язками відповідних задач Коші "
Докладчик: Романенко Вікторія Миколаївна ( Національний університет харчових технологій )

09.12.2010
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 33
Тема доклада: "Моделювання та дослідження стійкості неперервно-дискретних процесів, зокрема в умовах нечіткості "
Докладчик: Бичков Олексій Сергійович ( )
за матеріалами докторської дисертації

07.10.2010
Состоится очереднок заседание научного семинара в 12:20 (3 пара) в ауд. 33
Тема доклада: "Асимптотичні солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега - де Фріза "
Докладчик: Самойленко Юлія Іванівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

29.04.2010
Состоится очереднок заседание научного семинара в 12:20 (3 пара) в ауд.
Тема доклада: "Метод усереднення в задачах оптимального керування звичайними диференціальними рівняннями "
Докладчик: Добродзій Тетяна Василівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

25.03.2010
Состоится очереднок заседание научного семинара в 12:20 (3 пара) в ауд.
Тема доклада: "Абсолютна стійкість розв'язків параболічних диференціально-різницевих рівнянь "
Докладчик: Кушнір Валентина Петрівна ( Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне )

18.03.2010
Состоится очереднок заседание научного семинара в 12:20 (3 пара) в ауд.
Тема доклада: "Лінійні системи диференціальних рівнянь та рівнянь із запізненням з точкою звороту "
Докладчик: Ключник Інна Геннадіївна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

11.03.2010
Состоится очереднок заседание научного семинара в 12:20 (3 пара) в ауд.
Тема доклада: "Диференціальні рівняння першого порядку в банаховому просторі "
Докладчик: Чайковський Андрій Володимирович ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами докторської дисертації

Galary

© Taras Shevchenko National University of Kyiv
Integral and Differential Equations Department
All rights reserved