Українська

History Personals Teaching process Scientific process Scientific seminar Student Library

Scientific seminar

The Department has scientific seminar on differential equations, which is leaded by Academicians A.M. Samoilenko and M.O. Perestyuk.

Seminar announcement

21.03.2024
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 16:00 in the room Zoom (https://knu-ua.zoom.us/j/3473207269?pwd=RU9MMFY2ZlVkQWo1aVRHS3JtcDNJdz09)
Topic: "Робастна стійкість глобальних атракторів еволюційних систем без єдиності "
Speaker: Юсипів Тарас Васильович ( Taras Shevchenko National University of Kyiv )

01.02.2024
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 16:00 in the room Zoom (https://knu-ua.zoom.us/j/3473207269?pwd=RU9MMFY2ZlVkQWo1aVRHS3JtcDNJdz09)
Topic: "Обмежені розв'язки диференціальних рівнянь з кусково-сталими коефіцієнтами "
Speaker: Печериця Олексій Анатолійович ( )

19.10.2023
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 16:00 in the room Zoom (https://knu-ua.zoom.us/j/3473207269?pwd=RU9MMFY2ZlVkQWo1aVRHS3JtcDNJdz09)
Topic: "Про розв'язність однієї задачі оптимального керування для нелінійного параболічного рівняння "
Speaker: Капустян О.В. ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

16.03.2023
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 16:00 in the room Zoom (https://us02web.zoom.us/j/7567404926?pwd=dGdheDhyVWlUM3A1V3VuTTJBdmRVUT09)
Topic: "Обмежені розв’язки різницевих рівнянь другого порядку зі стрибком операторних коефіцієнтів "
Speaker: Кравець В.П. ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами дисертації на ступінь доктора філософії

17.10.2019
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 504
Topic: "Застосування асимптотичних методів до задач оптимального керування функціонально-диференціальними системами "
Speaker: Кічмаренко Ольга Дмитрівна ( Одеський національний університет імені І.І. Мечникова )
за матеріалами докторської дисертації

29.11.2018
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) in the room 22
Topic: "Якісний аналіз нелінійних параболічних рівнянь та систем високого порядку "
Speaker: Таранець Роман Михайлович ( Інститут прикладної математики і механіки НАН України )
за матеріалами докторської дисертації

27.09.2018
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) in the room 21
Topic: "Усереднення диференціальних включень зі змінною розмірністю "
Speaker: Плотніков Андрій Андрійович ( Одеський національний університет імені І.І. Мечникова )
за матеріалами кандидатської дисертації»

17.05.2018
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 306
Topic: "Умови розв'язності матричних крайових задач для систем диференціальних рівнянь "
Speaker: Сисоєв Денис Віталійович ( Донбаський державний педагогічний університет )

12.04.2018
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 306
Topic: "Сингулярні немонотонні функції канторівського типу та їх фрактальні властивості "
Speaker: Свинчук Ольга Василівна ( Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова )

16.11.2017
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 504
Topic: "Про обмежені та інтегровні зі степенем p розв’язки різницевих та диференціальних рівнянь у банаховому просторі "
Speaker: Сиротенко Антон Володимирович ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

09.11.2017
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 504
Topic: "Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженнями "
Speaker: Самусенко П.Ф. ( Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова )

19.10.2017
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 504
Topic: "Атрактори нескінченновимірних імпульсних динамічних систем "
Speaker: Романюк Ірина Вікторівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

12.10.2017
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 504
Topic: "Обмежені та сумовні розв'язки різницевого рівняння зі стрибком операторного коефіцієнта "
Speaker: Гончар І.В. ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

05.10.2017
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 504
Topic: "Нетерові крайові задачі для інтегральних та інтегро-диференціальних рівнянь "
Speaker: Козлова Надія Олександрівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

28.09.2017
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 504
Topic: "Оптимальне керування системами диференціальних рівнянь на часових шкалах "
Speaker: Лаврова Ольга Євгенівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

21.09.2017
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 504
Topic: "Існування та властивості узагальнених розв'язків деяких типів квазілінійних диференціальних рівнянь та систем з головною частиною дивергерентного типу "
Speaker: Яременко Микола Іванович ( Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського )

30.03.2017
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) in the room 22
Topic: "Нові типи фракталів: макро-, мульти-, топологічні, евклідові та банахові "
Speaker: Банах Тарас Онуфрійович ( Ужгородський національний університет )

18.03.2017
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 210
Topic: "Обмежені розв'язки та інтегральні многовиди диференціальних рівнянь з виродженнями "
Speaker: Король Юрій Юрійович ( Ужгородський національний університет )
за матеріалами кандидатської дисертації

27.03.2016
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) in the room 210
Topic: "Задача Коші та нелокальні багатоточкові задачі для еволюційних рівнянь першого порядку за часовою змінною "
Speaker: Мартинюк Ольга Василівна ( Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича )
за матеріалами докторської дисертації

27.10.2016
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 303
Topic: "Наближені регулятори для нескінченновимірних систем зі швидко коливними коефіцієнтами "
Speaker: Русіна Аліна Володимирівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

24.03.2016
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) in the room 309
Topic: "Устойчивость от входа к состоянию и большие связные системы "
Speaker: Дашковский Сергей ( Wurzburg University, Germany )

03.12.2015
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 210
Topic: "Співіснування періодичних кусково-сталих розв'язків нелінійних крайових задач для лінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними першого порядку "
Speaker: Тищук Тетяна Володимирівна ( )

12.11.2015
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 210
Topic: "Траєкторні та глобальні атрактори класів квазілінійних неоднозначно розв’язних еволюційних систем "
Speaker: Горбань Н.В. ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

04.06.2015
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 207
Topic: "Асимптотичні солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами "
Speaker: Самойленко Юлія Іванівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

27.09.2012
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) in the room 22
Topic: "Дослідження резонансних коливних процесів у маловимірних гамільтонових системах "
Speaker: Вакал Юлія Євгеніївна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

20.09.2012
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) in the room 22
Topic: "Існування розв'язків диференціальних рівнянь зі зсувом аргументу та необмеженими операторними коефіцієнтами в банаховому просторі "
Speaker: Ільченко Юлія Василівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

19.04.2012
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 208
Topic: "Асимптотика решений цилиндрических систем нелинейных дифференциальных уравнений "
Speaker: Владова Олена Сергіївна ( Одеський національний університет імені І.І. Мечникова )
за матеріалами кандидатської дисертації

16.02.2012
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 208
Topic: "Асимптотична поведінка та коливність розв'язків стохастичних рівнянь Іто "
Speaker: Новак І.Г. ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

09.02.2012
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 208
Topic: "Акретивні оператори та нелінійні напівгрупи стиску "
Speaker: Яременко Микола Іванович ( Національний технічний університет України "КПІ" )
за матеріалами кандидатської дисертації

17.11.2011
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 121а
Topic: "Властивості розв'язків двопараметричної дискретної системи Вольтерри "
Speaker: Лукаш Катерина Василівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

22.09.2011
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 121а
Topic: "Акретивні оператори та нелінійні напівгрупи стиску "
Speaker: Яременко Микола Іванович ( Національний технічний університет України "КПІ" )
за матеріалами кандидатської дисертації

17.02.2011
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) in the room 206
Topic: "Нормально-розв'язні крайові задачі для диференціальних рівнянь в банахових просторах "
Speaker: Панасенко Євген Валерійович ( Запорізький національний університет )
за матеріалами кандидатської дисертації

16.12.2010
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 33
Topic: "Наближення обмежених розв'язків різницевих та диференціальних рівнянь в абстрактних просторах розв'язками відповідних задач Коші "
Speaker: Романенко Вікторія Миколаївна ( Національний університет харчових технологій )

09.12.2010
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 33
Topic: "Моделювання та дослідження стійкості неперервно-дискретних процесів, зокрема в умовах нечіткості "
Speaker: Бичков Олексій Сергійович ( )
за матеріалами докторської дисертації

07.10.2010
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) in the room 33
Topic: "Асимптотичні солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега - де Фріза "
Speaker: Самойленко Юлія Іванівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

29.04.2010
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) in the room
Topic: "Метод усереднення в задачах оптимального керування звичайними диференціальними рівняннями "
Speaker: Добродзій Тетяна Василівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

25.03.2010
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) in the room
Topic: "Абсолютна стійкість розв'язків параболічних диференціально-різницевих рівнянь "
Speaker: Кушнір Валентина Петрівна ( Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне )

18.03.2010
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) in the room
Topic: "Лінійні системи диференціальних рівнянь та рівнянь із запізненням з точкою звороту "
Speaker: Ключник Інна Геннадіївна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

11.03.2010
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) in the room
Topic: "Диференціальні рівняння першого порядку в банаховому просторі "
Speaker: Чайковський Андрій Володимирович ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами докторської дисертації

Galary

© Taras Shevchenko National University of Kyiv
Integral and Differential Equations Department
All rights reserved