Українська

History Personals Teaching process Scientific process Scientific seminar Student Library

Scientific seminar

The Department has scientific seminar on differential equations, which is leaded by Academicians A.M. Samoilenko and M.O. Perestyuk.

Seminar announcement

27.09.2012
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) in the room 22
Topic: "Дослідження резонансних коливних процесів у маловимірних гамільтонових системах "
Speaker: Вакал Юлія Євгеніївна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

20.09.2012
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) in the room 22
Topic: "Існування розв'язків диференціальних рівнянь зі зсувом аргументу та необмеженими операторними коефіцієнтами в банаховому просторі "
Speaker: Ільченко Юлія Василівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

19.04.2012
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 208
Topic: "Асимптотика решений цилиндрических систем нелинейных дифференциальных уравнений "
Speaker: Владова Олена Сергіївна ( Одеський національний університет імені І.І. Мечникова )
за матеріалами кандидатської дисертації

16.02.2012
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 208
Topic: "Асимптотична поведінка та коливність розв'язків стохастичних рівнянь Іто "
Speaker: Новак І.Г. ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

09.02.2012
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 208
Topic: "Акретивні оператори та нелінійні напівгрупи стиску "
Speaker: Яременко Микола Іванович ( Національний технічний університет України "КПІ" )
за матеріалами кандидатської дисертації

17.11.2011
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 121а
Topic: "Властивості розв'язків двопараметричної дискретної системи Вольтерри "
Speaker: Лукаш Катерина Василівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

22.09.2011
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 121а
Topic: "Акретивні оператори та нелінійні напівгрупи стиску "
Speaker: Яременко Микола Іванович ( Національний технічний університет України "КПІ" )
за матеріалами кандидатської дисертації

17.02.2011
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) in the room 206
Topic: "Нормально-розв'язні крайові задачі для диференціальних рівнянь в банахових просторах "
Speaker: Панасенко Євген Валерійович ( Запорізький національний університет )
за матеріалами кандидатської дисертації

16.12.2010
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 33
Topic: "Наближення обмежених розв'язків різницевих та диференціальних рівнянь в абстрактних просторах розв'язками відповідних задач Коші "
Speaker: Романенко Вікторія Миколаївна ( Національний університет харчових технологій )

09.12.2010
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) in the room 33
Topic: "Моделювання та дослідження стійкості неперервно-дискретних процесів, зокрема в умовах нечіткості "
Speaker: Бичков Олексій Сергійович ( )
за матеріалами докторської дисертації

07.10.2010
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) in the room 33
Topic: "Асимптотичні солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега - де Фріза "
Speaker: Самойленко Юлія Іванівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

29.04.2010
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) in the room
Topic: "Метод усереднення в задачах оптимального керування звичайними диференціальними рівняннями "
Speaker: Добродзій Тетяна Василівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

25.03.2010
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) in the room
Topic: "Абсолютна стійкість розв'язків параболічних диференціально-різницевих рівнянь "
Speaker: Кушнір Валентина Петрівна ( Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне )

18.03.2010
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) in the room
Topic: "Лінійні системи диференціальних рівнянь та рівнянь із запізненням з точкою звороту "
Speaker: Ключник Інна Геннадіївна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

11.03.2010
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) in the room
Topic: "Диференціальні рівняння першого порядку в банаховому просторі "
Speaker: Чайковський Андрій Володимирович ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами докторської дисертації

Galary

© Taras Shevchenko National University of Kyiv
Integral and Differential Equations Department
All rights reserved