English

Історія кафедри Персоналії Навчальний процес Наукова діяльність Науковий семінар Студенту Бібліотека

Навчальний процес

Викладачами кафедри читаються наступні курси

Освітній рівень бакалавр

Диференціальні рівняння (мат)
Аналітична геометрія (мат)
Диференціальні математичні моделі (мат)
Геометрія динамічних систем (мат)
Якісні та асимптотичні методи теорії диференціальних рівнянь (мат)
Математичні методи в економіці (мат)
Варіаційне числення та методи оптимізації (мат)
Вибрані питання теорії динамічних систем (мат)
Диференціальні рівняння (комп. мат)
Динамічні системи (комп. мат)
Лінійна алгебра та аналітична геометрія (комп. мат)
Лінійна алгебра та аналітична геометрія (комп. мех)
Диференціальні рівняння (комп. мех)
Асимптотичні методи дослідження економіко-математичних моделей (стат)
Диференціальні рівняння (стат)
Динамічні моделі математичної економіки (стат)
Якісна теорія диференціальних рівнянь в економіко-математичних моделях (стат)
Математичні моделі мікроекономіки (стат)
Математичні моделі макроекономіки (стат)
Варіаційне числення та методи оптимізації (стат)
Методика навчання математики (освіта)
Методи оптимізації (освіта)
Диференціальні рівняння (освіта)
Диференціальна геометрія (освіта)

Освітній рівень магістр

Аналітико-геометричні методи аналізу нелінійних диференціальних рівнянь
Якісні та аналітичні методи дослідження диференціальних рівнянь
Методи дослідження стійкості розв’язків еволюційних рівнянь
Науковий семінар з диференціальних рівнянь
Динамічні системи
Математична економіка
Optimal control in economic models
Modern applied mathematics
Modelling economic systems

Програми курсів

Бакалавр, математика

Бакалавр, комп'ютерна математика

Бакалавр, середня освіта

Бакалавр, статистика

Магістр

Підручники, посібники та методичні розробки

Диференціальні рівняння: задачі, методи розв'язування, комп'ютерний практикум. Навч. посібн. / Капустян О.В., Касімова Н.В., Ловейкін Ю.В., Сукретна А.В., Федоренко Ю.В. - К., 2023. – 135 с.

Парасюк І.О. Динамічні системи (Dynamical systems). Навч. посібн. - К., 2022. – 209 с.

Капустян О.В., Пічкур В.В., Собчук В.В. Теорія динамічних систем. Навч. посібн. - Луцьк: Вежа-Друк, 2020. - 348 с.

Капустян О.В., Перестюк М.О., Станжицький О.М. Екстремальні задачі: теорія, приклади, методи розв'язування. Навч. посібн. - К., 2019. - 65 с.

Перестюк М.О., Капустян О.В., Фекета П.В., Касімова Н.В. Асимптотичні властивості розв'язків диференціальних рівнянь. Навч. посібн. – К.: ВПЦ Київський університет, 2015.

Контрольні завдання з курсу "Диференціальні рівняння" для студентів механіко-математичного факультету / Упорядники: Ю.В. Ловейкін, А.В. Сукретна. - К., 2013. – 47 с.

Капустян О.В., Сукретна А.В. Методи нелінійного аналізу в математичній економіці. Навч. посібн. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2013. – 240 с.

Збірник задач підвищеної складності з курсу "Диференціальні рівняння". Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів. Упорядники: Капустян О.В., Касьянов П.О., Позур С.В., Сукретна А.В., Фещенко І.С. Під редакцією академіка НАН України М.О. Перестюка. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2011. – 79 с.

Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В., Ловейкін Ю.В. Варіаційне числення та методи оптимізації. Навч. посібн. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2010. - 144 с.

Самойленко А.М., Перестюк М.О., Парасюк І.О. Диференціальні рівняння. Підручник.
3-е видання – Київ: ВЦП “Київський університет”, 2010. – 527 с.
2-е видання – Київ: Либідь, 2003. 600 с.
1-е видання – Київ: Либiдь, 1994, 360 с.

Диференціальні рівняння. Завдання кредитно-модульного контролю для студентів механіко-математичного факультету. Упорядники: Парасюк І.О., Станжицький О.М., Капустян О.В., Чернікова О.С., Сукретна А.В., Ловейкін Ю.В., Задоянчук Н.В. Під редакцією академіка НАН України М.О. Перестюка. – К.: Відділ оперативної поліграфії механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2010. – 43 с.

Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк Н.А. Дифференциальные уравнения. Практический курс. – Москва: Высшая школа, 2006.

Парасюк І.О. Вступ до якісної теорії теорії диференціальних рівнянь. Навч. посібн. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2005. – 88 с.

Перестюк М.О., Пономаренко О.І., Бурим В.М. Сучасний економічний аналіз. Мікроекономіка. – Київ: Вища школа, 2004.

Перестюк М.О., Пономаренко О.І., Бурим В.М. Сучасний економічний аналіз. Макроекономіка. – Київ: Вища школа, 2004.

Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк М.О. Диференціальні рівняння в задачах. – Київ: Либідь, 2003.

Перестюк М.О., Маринець В.В. Теорія рівнянь математичної фізики. – Київ: Либідь, 2001.

Перестюк М.О., Свіщук М.Я. Збірник задач з диференціальних рівнянь. - К.: Либідь, 1997.

Перестюк М.О., Пономаренко О.І., Бурим В.М. Основи математичної економіки. – Київ: Інформтехніка, 1995.

Галерея

© КНУ імені Тараса Шевченка
кафедра інтегральних та диференціальних рівнянь
Всі права захищено