English

Історія кафедри Персоналії Навчальний процес Наукова діяльність Науковий семінар Студенту Бібліотека

Навчальний процес

Викладачами кафедри читаються нормативні курси

"Диференціальні рівняння", "Варіаційне числення та методи оптимізації", "Інтегральні рівняння та елементи функціонального аналізу", "Динамічні системи", "Основи актуарного та фінансового аналізу".

Спеціальні курси та курси за вибором

"Вступ до якісної теорії диференціальних рівнянь", "Локальний аналіз нелінійних диференціальних рівнянь", "Якісні та аналітичні методи дослідження диференціальних рівнянь", "Методи глобального аналізу диференціальних рівнянь", "Теорія стійкості", "Другий метод Ляпунова", "Економіко-математичні моделі", "Диференціальні рівняння з многозначною правою частиною", "Аналітико-геометричні методи аналізу нелінійних диференціальних рівнянь", "Багаточастотні коливання та елементи коливних процесів".

Програми курсів та питання по курсах

"Диференціальні рівняння" (математика)
питання (укр.) питання (рос.) питання (англ.)
"Диференціальні рівняння" (механіка)
питання (укр.) питання (рос.) питання (англ.)
"Диференціальні рівняння" (статистика)
питання (укр.) питання (рос.) питання (англ.)
"Інтегральні рівняння та елементи функціонального аналізу"
питання (укр.) питання (рос.) питання (англ.)
"Варіаційне числення та методи оптимізації"
питання (укр.) питання (рос.) питання (англ.)
"Динамічні системи" (магістри)
питання (укр.) питання (рос.) питання (англ.)
"Динамічні системи" (спеціалісти)
питання (укр.) питання (рос.) питання (англ.)
"Основи актуарного і фінансового аналізу"
питання (укр.) питання (рос.) питання (англ.)
"Багаточастотні коливання та елементи коливних процесів"
"Аналітико-геометричні методи аналізу нелінійних диференціальних рівнянь"
"Динамічні моделі математичної економіки"
"Часові ряди в економетрії"
"Оптимальне керування лінійними системами та його застосування"
"Сучасна теорія оптимального керування"
"Планування вибіркових обстежень"
"Нелінійний аналіз та його економічні застосування"
"Диференціальні рівняння (заочн., 2 курс)"
"Варіаційне числення та методи оптимізації (заочн.)"
"Оптимізація динамічних систем (заочн.)"
"Вступ до якісної теорії диференціальних рівнянь (заочн.)"
"Дискретна математика (заочн.)"

Підручники, посібники та методичні розробки

Диференціальні рівняння: задачі, методи розв'язування, комп'ютерний практикум. Навч. посібн. / Капустян О.В., Касімова Н.В., Ловейкін Ю.В., Сукретна А.В., Федоренко Ю.В. - К., 2019. – 91 с.

Перестюк М.О., Капустян О.В., Фекета П.В., Касімова Н.В. Асимптотичні властивості розв'язків диференціальних рівнянь. Навч. посібн. – К.: ВПЦ Київський університет, 2015.

Контрольні завдання з курсу "Диференціальні рівняння" для студентів механіко-математичного факультету / Упорядники: Ю.В. Ловейкін, А.В. Сукретна. - К., 2013. – 47 с.

Збірник задач підвищеної складності з курсу "Диференціальні рівняння". Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів. Упорядники: Капустян О.В., Касьянов П.О., Позур С.В., Сукретна А.В., Фещенко І.С. Під редакцією академіка НАН України М.О. Перестюка. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2011. – 79 с.

Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В., Ловейкін Ю.В. Варіаційне числення та методи оптимізації. Навч. посібн. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2010. - 144 с.

Самойленко А.М., Перестюк М.О., Парасюк І.О. Диференціальні рівняння. Підручник.
3-е видання – Київ: ВЦП “Київський університет”, 2010. – 527 с.
2-е видання – Київ: Либідь, 2003. 600 с.
1-е видання – Київ: Либiдь, 1994, 360 с.

Диференціальні рівняння. Завдання кредитно-модульного контролю для студентів механіко-математичного факультету. Упорядники: Парасюк І.О., Станжицький О.М., Капустян О.В., Чернікова О.С., Сукретна А.В., Ловейкін Ю.В., Задоянчук Н.В. Під редакцією академіка НАН України М.О. Перестюка. – К.: Відділ оперативної поліграфії механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2010. – 43 с.

Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк Н.А. Дифференциальные уравнения. Практический курс. – Москва: Высшая школа, 2006.

Парасюк І.О. Вступ до якісної теорії теорії диференціальних рівнянь. Навч. посібн. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2005. – 88 с.

Перестюк М.О., Пономаренко О.І., Бурим В.М. Сучасний економічний аналіз. Мікроекономіка. – Київ: Вища школа, 2004.

Перестюк М.О., Пономаренко О.І., Бурим В.М. Сучасний економічний аналіз. Макроекономіка. – Київ: Вища школа, 2004.

Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк М.О. Диференціальні рівняння в задачах. – Київ: Либідь, 2003.

Перестюк М.О., Маринець В.В. Теорія рівнянь математичної фізики. – Київ: Либідь, 2001.

Перестюк М.О., Свіщук М.Я. Збірник задач з диференціальних рівнянь. - К.: Либідь, 1997.

Перестюк М.О., Пономаренко О.І., Бурим В.М. Основи математичної економіки. – Київ: Інформтехніка, 1995.

Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк Н.А. Дифференциальные уравнения: примеры и задачи. – Київ: Высшая школа, 1994.

Галерея

© КНУ імені Тараса Шевченка
кафедра інтегральних та диференціальних рівнянь
Всі права захищено