www.univ.kiev.ua www.univ.kiev.ua www.mechmat.univ.kiev.ua Головна English

Історія кафедри Персоналії Навчальний процес Наукова діяльність Науковий семінар Студенту Бібліотека

Науковий семінар

На базі кафедри працює науковий семінар з диференціальних рівнянь, керівниками якого є академіки НАН України А.М. Самойленко та М.О. Перестюк.

Оголошення про семінар

17.10.2019
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 504
Тема доклада: "Застосування асимптотичних методів до задач оптимального керування функціонально-диференціальними системами "
Докладчик: Кічмаренко Ольга Дмитрівна ( Одеський національний університет імені І.І. Мечникова )
за матеріалами докторської дисертації

29.11.2018
Состоится очереднок заседание научного семинара в 12:20 (3 пара) в ауд. 22
Тема доклада: "Якісний аналіз нелінійних параболічних рівнянь та систем високого порядку "
Докладчик: Таранець Роман Михайлович ( Інститут прикладної математики і механіки НАН України )
за матеріалами докторської дисертації

27.09.2018
Состоится очереднок заседание научного семинара в 12:20 (3 пара) в ауд. 21
Тема доклада: "Усереднення диференціальних включень зі змінною розмірністю "
Докладчик: Плотніков Андрій Андрійович ( Одеський національний університет імені І.І. Мечникова )
за матеріалами кандидатської дисертації»

17.05.2018
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 306
Тема доклада: "Умови розв'язності матричних крайових задач для систем диференціальних рівнянь "
Докладчик: Сисоєв Денис Віталійович ( Донбаський державний педагогічний університет )

12.04.2018
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 306
Тема доклада: "Сингулярні немонотонні функції канторівського типу та їх фрактальні властивості "
Докладчик: Свинчук Ольга Василівна ( Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова )

16.11.2017
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 504
Тема доклада: "Про обмежені та інтегровні зі степенем p розв’язки різницевих та диференціальних рівнянь у банаховому просторі "
Докладчик: Сиротенко Антон Володимирович ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

09.11.2017
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 504
Тема доклада: "Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженнями "
Докладчик: Самусенко П.Ф. ( Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова )

19.10.2017
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 504
Тема доклада: "Атрактори нескінченновимірних імпульсних динамічних систем "
Докладчик: Романюк Ірина Вікторівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

12.10.2017
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 504
Тема доклада: "Обмежені та сумовні розв'язки різницевого рівняння зі стрибком операторного коефіцієнта "
Докладчик: Гончар І.В. ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

05.10.2017
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 504
Тема доклада: "Нетерові крайові задачі для інтегральних та інтегро-диференціальних рівнянь "
Докладчик: Козлова Надія Олександрівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

28.09.2017
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 504
Тема доклада: "Оптимальне керування системами диференціальних рівнянь на часових шкалах "
Докладчик: Лаврова Ольга Євгенівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

21.09.2017
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 504
Тема доклада: "Існування та властивості узагальнених розв'язків деяких типів квазілінійних диференціальних рівнянь та систем з головною частиною дивергерентного типу "
Докладчик: Яременко Микола Іванович ( Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського )

30.03.2017
Состоится очереднок заседание научного семинара в 12:20 (3 пара) в ауд. 22
Тема доклада: "Нові типи фракталів: макро-, мульти-, топологічні, евклідові та банахові "
Докладчик: Банах Тарас Онуфрійович ( Ужгородський національний університет )

18.03.2017
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 210
Тема доклада: "Обмежені розв'язки та інтегральні многовиди диференціальних рівнянь з виродженнями "
Докладчик: Король Юрій Юрійович ( Ужгородський національний університет )
за матеріалами кандидатської дисертації

27.03.2016
Состоится очереднок заседание научного семинара в 12:20 (3 пара) в ауд. 210
Тема доклада: "Задача Коші та нелокальні багатоточкові задачі для еволюційних рівнянь першого порядку за часовою змінною "
Докладчик: Мартинюк Ольга Василівна ( Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича )
за матеріалами докторської дисертації

27.10.2016
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 303
Тема доклада: "Наближені регулятори для нескінченновимірних систем зі швидко коливними коефіцієнтами "
Докладчик: Русіна Аліна Володимирівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

24.03.2016
Состоится очереднок заседание научного семинара в 12:20 (3 пара) в ауд. 309
Тема доклада: "Устойчивость от входа к состоянию и большие связные системы "
Докладчик: Дашковский Сергей ( Wurzburg University, Germany )

03.12.2015
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 210
Тема доклада: "Співіснування періодичних кусково-сталих розв'язків нелінійних крайових задач для лінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними першого порядку "
Докладчик: Тищук Тетяна Володимирівна ( )

12.11.2015
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 210
Тема доклада: "Траєкторні та глобальні атрактори класів квазілінійних неоднозначно розв’язних еволюційних систем "
Докладчик: Горбань Н.В. ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

04.06.2015
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 207
Тема доклада: "Асимптотичні солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами "
Докладчик: Самойленко Юлія Іванівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

27.09.2012
Состоится очереднок заседание научного семинара в 12:20 (3 пара) в ауд. 22
Тема доклада: "Дослідження резонансних коливних процесів у маловимірних гамільтонових системах "
Докладчик: Вакал Юлія Євгеніївна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

20.09.2012
Состоится очереднок заседание научного семинара в 12:20 (3 пара) в ауд. 22
Тема доклада: "Існування розв'язків диференціальних рівнянь зі зсувом аргументу та необмеженими операторними коефіцієнтами в банаховому просторі "
Докладчик: Ільченко Юлія Василівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

19.04.2012
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 208
Тема доклада: "Асимптотика решений цилиндрических систем нелинейных дифференциальных уравнений "
Докладчик: Владова Олена Сергіївна ( Одеський національний університет імені І.І. Мечникова )
за матеріалами кандидатської дисертації

16.02.2012
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 208
Тема доклада: "Асимптотична поведінка та коливність розв'язків стохастичних рівнянь Іто "
Докладчик: Новак І.Г. ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

09.02.2012
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 208
Тема доклада: "Акретивні оператори та нелінійні напівгрупи стиску "
Докладчик: Яременко Микола Іванович ( Національний технічний університет України "КПІ" )
за матеріалами кандидатської дисертації

17.11.2011
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 121а
Тема доклада: "Властивості розв'язків двопараметричної дискретної системи Вольтерри "
Докладчик: Лукаш Катерина Василівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

22.09.2011
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 121а
Тема доклада: "Акретивні оператори та нелінійні напівгрупи стиску "
Докладчик: Яременко Микола Іванович ( Національний технічний університет України "КПІ" )
за матеріалами кандидатської дисертації

17.02.2011
Состоится очереднок заседание научного семинара в 12:20 (3 пара) в ауд. 206
Тема доклада: "Нормально-розв'язні крайові задачі для диференціальних рівнянь в банахових просторах "
Докладчик: Панасенко Євген Валерійович ( Запорізький національний університет )
за матеріалами кандидатської дисертації

16.12.2010
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 33
Тема доклада: "Наближення обмежених розв'язків різницевих та диференціальних рівнянь в абстрактних просторах розв'язками відповідних задач Коші "
Докладчик: Романенко Вікторія Миколаївна ( Національний університет харчових технологій )

09.12.2010
Состоится очереднок заседание научного семинара в 10:35 (2 пара) в ауд. 33
Тема доклада: "Моделювання та дослідження стійкості неперервно-дискретних процесів, зокрема в умовах нечіткості "
Докладчик: Бичков Олексій Сергійович ( )
за матеріалами докторської дисертації

07.10.2010
Состоится очереднок заседание научного семинара в 12:20 (3 пара) в ауд. 33
Тема доклада: "Асимптотичні солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега - де Фріза "
Докладчик: Самойленко Юлія Іванівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

29.04.2010
Состоится очереднок заседание научного семинара в 12:20 (3 пара) в ауд.
Тема доклада: "Метод усереднення в задачах оптимального керування звичайними диференціальними рівняннями "
Докладчик: Добродзій Тетяна Василівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

25.03.2010
Состоится очереднок заседание научного семинара в 12:20 (3 пара) в ауд.
Тема доклада: "Абсолютна стійкість розв'язків параболічних диференціально-різницевих рівнянь "
Докладчик: Кушнір Валентина Петрівна ( Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне )

18.03.2010
Состоится очереднок заседание научного семинара в 12:20 (3 пара) в ауд.
Тема доклада: "Лінійні системи диференціальних рівнянь та рівнянь із запізненням з точкою звороту "
Докладчик: Ключник Інна Геннадіївна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

11.03.2010
Состоится очереднок заседание научного семинара в 12:20 (3 пара) в ауд.
Тема доклада: "Диференціальні рівняння першого порядку в банаховому просторі "
Докладчик: Чайковський Андрій Володимирович ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами докторської дисертації

Галерея

© КНУ імені Тараса Шевченка
кафедра інтегральних та диференціальних рівнянь
Всі права захищено