English

Історія кафедри Персоналії Навчальний процес Наукова діяльність Науковий семінар Студенту Бібліотека

Персоналії

Ловейкін Юрій В'ячеславович

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Scopus Author ID: 14066140800

ORCID iD: 0000-0003-4570-563X

Google Scholar

Curriculum Vitae

Контакти

механіко-математичний факультет, кім. 504,
тел.: 259-05-90,
e-mail: y.loveikin@knu.ua

Загальна інформація

У 2003 році закінчив механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У цьому ж році вступив до аспірантури при кафедрі інтегральних та диференціальних рівнянь КНУ. З 2006 року по теперішній час працює у Київському національному університеті: з 2006 по 2012 асистентом кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь, з 2012 на посаді доцента цієї ж кафедри. У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. У 2014 присвоено вчене звання доцента кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь.

Викладацька робота

Нормативні курси: "Диференціальні рівняння", "Динамічні системи", "Варіаційне числення та методи оптимізації", "Методи оптимізації", "Мови програмування", "Педагогіка та методика викладання математики", "Основи актуарного та фінансового аналізу";
спеціальні курси: "Вступ до якісної теорії диференціальних рівнянь", "Динамічні моделі математичної економіки", "Аналітико-геометричні методи аналізу нелінійних диференціальних рівнянь", "Багаточастотні коливання та елементи теорії коливних процесів", "Планування вибіркових обстежень", "Вступ до якісної теорії диференціальних рівнянь", "Оптимізація динамічних систем", "Математичні моделі економіки", "Вступ до математичної мікроекономіки", "Макроекономічні моделі".

Наукова діяльність

Основні напрями наукової діяльності: теорія збурень інтегровних гамільтонових та локально гамільтонових систем, оптимальне керування.

Основні публікації

Диференціальні рівняння: задачі, методи розв'язування, комп'ютерний практикум. Навч. посібн. / Капустян О.В., Касімова Н.В., Ловейкін Ю.В., Сукретна А.В., Федоренко Ю.В. - К., 2023. – 135 с.

Ловейкін Ю.В., Сукретна А.В. Аналіз та оптимізація коливних процесів у двомасовій системі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Серія: фізико-математичні науки. – 2018. – № 1. – С. 30-33.

Горбань Н.В., Ловейкін Ю.В., Сукретна А.В., Фартушний І.Д. Диференціальні рівняння: теорія та застосування. Навч. посібн. - К.: НТУУ "КПІ", 2014. – 218 с.

Ловейкін Ю.В. Керування коливними процесами в одній двомасовій системі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Серія: фізико-математичні науки. – 2012. – № 4. – С. 60-63.

Ловейкін Ю.В. Наближений синтез керування з двома точками переключення для параболічного процесу. Обчислювальний експеримент // Аналітична механіка та її застосування. Збірник праць Ін-ту математики НАН України. – 2012. – Т. 9. – № 1. – С. 345-351.

Ловейкін Ю.В. Стаціонарні точки твердого тіла з вібруючою точкою закріплення // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. – 2011. – Вип. 22. – С. 81-85.

Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В., Ловейкін Ю.В. Варіаційне числення та методи оптимізації. Навч. посібн. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2010. – 144 с.

Диференціальні рівняння. Завдання кредитно-модульного контролю для студентів механіко-математичного факультету. Упорядники: Парасюк І.О., Станжицький О.М., Капустян О.В., Чернікова О.С., Сукретна А.В., Ловейкін Ю.В., Задоянчук Н.В. Під редакцією академіка НАН України М.О. Перестюка. – К.: Відділ оперативної поліграфії механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2010. – 43 с.

Ловейкін Ю.В. Збурення інваріантних торів, які розшаровують центральний многовид умовно інтегровних локально гамільтонових систем // Математичний вісник НТШ. – 2007. – Т. 4. – С. 177-192.

Loveikin, Yu.V., Parasyuk, I.O. Invariant tori of locally Hamiltonian systems close to conditionally integrable systems // Ukr. Math. J. – 2007. – 59, № 1. – P. 70–99.

Loveikin, Yu.V., Parasyuk, I.O. Bifurcation of coisotropic invariant tori under locally Hamiltonian perturbations of integrable systems and nondegenerate deformation of symplectic structure // Nonlinear Oscillations. – 2006. - 6, № 2. – P. 215-225.

Loveikin Yu. V., Parasyuk I. O. Theorem on perturbation of coisotropic invariant tori of locally Hamiltonian systems and its applications // Nonlinear oscillations. – 2005. – 8, № 4. – P. 487-512.

Ловейкін Ю.В., Парасюк І.О. Загальна КАМ-теорема для коізотропних інваріантних торів гамільтонових систем // Вісник Київського університету. Математика. Механіка. – 2004. – № 11. – С. 53-58.

Галерея

© КНУ імені Тараса Шевченка
кафедра інтегральних та диференціальних рівнянь
Всі права захищено