www.univ.kiev.ua www.univ.kiev.ua www.mechmat.univ.kiev.ua Головна English

Історія кафедри Персоналії Навчальний процес Наукова діяльність Науковий семінар Студенту Бібліотека

Персоналії

Сукретна Анна Василівна

кандидат фізико-математичних наук, асистент

Scopus Author ID: 8615955600

ORCID iD: 0000-0002-2985-1250

Google Scholar

Curriculum Vitae

Контакти

механіко-математичний факультет, кім. 504,
тел.: 259-05-90,
e-mail: sukretna.a.v@knu.ua

Загальна інформація

У 2005 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та отримала диплом магістра математики з відзнакою, у 2005 - 2007 роках навчається в аспірантурі, з 2007 року працює на посаді асистента, а з 2012 року на посаді доцента кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію "Наближений усереднений обмежений синтез для розподілених систем". Анна Василівна – лауреат премії НАН України для студентів вищих учбових закладів за 2003 рік.

Викладацька робота

Проводить практичні заняття з нормативного курсу "Диференціальні рівняння", семінарські заняття з нормативного курсу "Педагогіка та методика викладання математики та інформатики", читає спеціальні курси "Часові ряди в економетриці", "Методи глобального аналізу нелінійних систем", "Оптимальне керування лінійними системами", "Сучасна теорія оптимального керування" для студентів спеціальності "математика" та "статистика", які спеціалізуються по кафедрі інтегральних та диференціальних рівнянь, веде наукові семінари, також читає нормативний курс "Диференціальні рівняння" та спеціальні курси "Геометрична теорія диференціальних рівнянь", "Диференціальні рівняння з аргументом, що відхиляється" для студентів заочної форми навчання та курси "Вища математика" для студентів геологічного факультету та "Математика" для слухачів підготовчого відділення.

Наукова діяльність

Основні напрями наукової діяльності: оптимальне керування систем з розподіленими параметрами.

Основні публікації

Ловейкін Ю.В., Сукретна А.В. Аналіз та оптимізація коливних процесів у двомасовій системі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Серія: фізико-математичні науки. – 2018. – № 1. – С. 30-33.

Горбань Н.В., Ловейкін Ю.В., Сукретна А.В., Фартушний І.Д. Диференціальні рівняння: теорія та застосування. Навч. посібн. - К.: НТУУ "КПІ", 2014. – 218 с.

Kapustyan O.V., Kapustyan O.A., Sukretna A.V Approximate bounded synthesis for distributed systems. – Saarbrucken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 4+223 p.

Капустян О.В., Сукретна А.В. Методи нелінійного аналізу в математичній економіці. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013. – 240 с.

Ловейкін Ю.В., Сукретна А.В. Контрольні завдання з курсу "Диференціальні рівняння" для студентів механіко-математичного факультету. – Електронне видання: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. – Режим доступу: http://www.diffeq.univ.kiev.ua/download/DR_kzmmf.pdf

Сукретна А.В. Наближений синтез керування з двома точками переключення для параболічного процесу. Частина 1. Теоретичне обґрунтування // Аналітична механіка та її застосування. Збірник праць Ін-ту математики НАН України. – 2012. – Т. 9. – № 1. – С. 336-344.

Ловейкін Ю.В., Сукретна А.В. Варіаційні методи для відновлення точок об’єкту у комп’ютерному зорі // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2012. Випуск 23, № 2. – С. 102 –106.

Сукретна А.В. Синтез оптимального керування для хвильового рівняння з дисипацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2012. – Випуск 28. – С. 48 – 52.

Збірник задач підвищеної складності з курсу "Диференціальні рівняння". Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів. Упорядники: Капустян О.В., Касьянов П.О., Позур С.В., Сукретна А.В., Фещенко І.С. Під редакцією академіка НАН України М.О. Перестюка. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2011. – 79 с.

Капустян О.В., Сукретна А.В., Фартушний І.Д. Диференціальні рівняння. Навчальний посібник для студентів технічних і економічних спеціальностей університетів. - К.: НТУУ "КПІ" ВПІ ВПК "Політехніка", 2011. – 128 с.

Капустян О.В., Капустян О.А., Сукретна А.В. Наближена стабілізація для нелінійної параболічної крайової задачі // Укр. мат. журн. – 2011. – Т. 63, № 5. – С. 654 – 661.

Диференціальні рівняння. Завдання кредитно-модульного контролю для студентів механіко-математичного факультету. Упорядники: Парасюк І.О., Станжицький О.М., Капустян О.В., Чернікова О.С., Сукретна А.В., Ловейкін Ю.В., Задоянчук Н.В. Під редакцією академіка НАН України М.О. Перестюка. – К.: Відділ оперативної поліграфії механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2010. – 43 с.

Капустян О.В., Капустян О.А., Сукретна А.В. Наближений обмежений синтез для однієї слабконелінійної крайової задачі // Нелінійні коливання. – 2009. – Т. 12, № 3. – С. 291 – 298.

Сукретна А.В. Обмежений наближений синтез оптимального керування для хвильового рівняння // Укр. мат. журн. – 2007. – Т. 59, № 8. – С. 1094 – 1104.

Сукретна А.В. Наближена оптимальна стабілізація розв'язків параболічної крайової задачі обмеженим керуванням // Нелінійні коливання. – 2006. – Т. 9, № 2. – С. 264 – 279.

Сукретна А.В., Капустян О.А. Наближений усереднений синтез задачі оптимального керування для параболічного рівняння // Укр. мат. журн. – 2004. – Т. 56, № 10. – С. 1384 – 1394.

Капустян О.В., Сукретна А.В. Усереднений синтез оптимального керування для хвильового рівняння // Укр. мат. журн. – 2003. – Т. 55, № 5. – С. 612 – 620.

Галерея

© КНУ імені Тараса Шевченка
кафедра інтегральних та диференціальних рівнянь
Всі права захищено