English

Історія кафедри Персоналії Навчальний процес Наукова діяльність Науковий семінар Студенту Бібліотека

Персоналії

Сукретна Анна Василівна

кандидат фізико-математичних наук, асистент

Scopus Author ID: 8615955600

ORCID iD: 0000-0002-2985-1250

Google Scholar

Curriculum Vitae

Контакти

механіко-математичний факультет, кім. 504,
тел.: 259-05-90,
e-mail: sukretna.a.v@knu.ua

Загальна інформація

У 2005 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та отримала диплом магістра математики з відзнакою, у 2005 - 2007 роках навчається в аспірантурі, з 2007 року працює на посаді асистента, а з 2012 року на посаді доцента кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію "Наближений усереднений обмежений синтез для розподілених систем". Вчене звання доцента кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь присвоєно у 2022 році. Анна Василівна – лауреат премії НАН України для студентів вищих учбових закладів за 2003 рік.

Викладацька робота

Проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття з нормативних курсу "Диференціальні рівняння" та "Диференціальна геометрія", семінарські заняття з вибіркового курсу "Диференціальні математичні моделі. Науковий семінар з диференціальних рівнянь, динамічних систем та математичних моделей", лабораторні заняття з курсу "Вибрані питання теорії динамічних систем. Керує курсовими та кваліфікаційними роботами.

Наукова діяльність

Основні напрями наукової діяльності: оптимальне керування систем з розподіленими параметрами.

Основні публікації

Диференціальні рівняння: задачі, методи розв'язування, комп'ютерний практикум: навч. посібн. / О.В. Капустян, Н.В. Касімова, Ю.В. Ловейкін, А.В. Сукретна, Ю.В. Федоренко. – К.: 2023. – 135 с.

Farhod Asrorov, Oleh Perehuda, Valentyn Sobchuk, Anna Sukretna Establishing conditions for the existence of bounded solutions to the weakly nonlinear pulse systems. – Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Mathematics and Cybernetics – applied aspects. – 2021. – Vol. 4, №4(112). – P. 6 – 12.

Ловейкін Ю.В., Сукретна А.В. Аналіз та оптимізація коливних процесів у двомасовій системі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Серія: фізико-математичні науки. – 2018. – № 1. – С. 30-33.

Горбань Н.В., Ловейкін Ю.В., Сукретна А.В., Фартушний І.Д. Диференціальні рівняння: теорія та застосування. Навч. посібн. - К.: НТУУ "КПІ", 2014. – 218 с.

Kapustyan O.V., Kapustyan O.A., Sukretna A.V Approximate bounded synthesis for distributed systems. – Saarbrucken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 4+223 p.

Капустян О.В., Сукретна А.В. Методи нелінійного аналізу в математичній економіці. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013. – 240 с.

Ловейкін Ю.В., Сукретна А.В. Контрольні завдання з курсу "Диференціальні рівняння" для студентів механіко-математичного факультету. – Електронне видання: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. – Режим доступу: http://www.diffeq.univ.kiev.ua/download/DR_kzmmf.pdf

Сукретна А.В. Наближений синтез керування з двома точками переключення для параболічного процесу. Частина 1. Теоретичне обґрунтування // Аналітична механіка та її застосування. Збірник праць Ін-ту математики НАН України. – 2012. – Т. 9. – № 1. – С. 336-344.

Ловейкін Ю.В., Сукретна А.В. Варіаційні методи для відновлення точок об’єкту у комп’ютерному зорі // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2012. Випуск 23, № 2. – С. 102 –106.

Сукретна А.В. Синтез оптимального керування для хвильового рівняння з дисипацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2012. – Випуск 28. – С. 48 – 52.

Збірник задач підвищеної складності з курсу "Диференціальні рівняння". Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів. Упорядники: Капустян О.В., Касьянов П.О., Позур С.В., Сукретна А.В., Фещенко І.С. Під редакцією академіка НАН України М.О. Перестюка. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2011. – 79 с.

Капустян О.В., Сукретна А.В., Фартушний І.Д. Диференціальні рівняння. Навчальний посібник для студентів технічних і економічних спеціальностей університетів. - К.: НТУУ "КПІ" ВПІ ВПК "Політехніка", 2011. – 128 с.

Капустян О.В., Капустян О.А., Сукретна А.В. Наближена стабілізація для нелінійної параболічної крайової задачі // Укр. мат. журн. – 2011. – Т. 63, № 5. – С. 654 – 661.

Диференціальні рівняння. Завдання кредитно-модульного контролю для студентів механіко-математичного факультету. Упорядники: Парасюк І.О., Станжицький О.М., Капустян О.В., Чернікова О.С., Сукретна А.В., Ловейкін Ю.В., Задоянчук Н.В. Під редакцією академіка НАН України М.О. Перестюка. – К.: Відділ оперативної поліграфії механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2010. – 43 с.

Капустян О.В., Капустян О.А., Сукретна А.В. Наближений обмежений синтез для однієї слабконелінійної крайової задачі // Нелінійні коливання. – 2009. – Т. 12, № 3. – С. 291 – 298.

Сукретна А.В. Обмежений наближений синтез оптимального керування для хвильового рівняння // Укр. мат. журн. – 2007. – Т. 59, № 8. – С. 1094 – 1104.

Сукретна А.В. Наближена оптимальна стабілізація розв'язків параболічної крайової задачі обмеженим керуванням // Нелінійні коливання. – 2006. – Т. 9, № 2. – С. 264 – 279.

Сукретна А.В., Капустян О.А. Наближений усереднений синтез задачі оптимального керування для параболічного рівняння // Укр. мат. журн. – 2004. – Т. 56, № 10. – С. 1384 – 1394.

Капустян О.В., Сукретна А.В. Усереднений синтез оптимального керування для хвильового рівняння // Укр. мат. журн. – 2003. – Т. 55, № 5. – С. 612 – 620.

Галерея

© КНУ імені Тараса Шевченка
кафедра інтегральних та диференціальних рівнянь
Всі права захищено