English

Історія кафедри Персоналії Навчальний процес Наукова діяльність Науковий семінар Студенту Бібліотека

Персоналії

Самойленко Анатолій Михайлович

(02.01.1938 – 04.12.2020)

доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, директор інституту математики НАН України

Scopus Author ID: 57202571100

Google Scholar

Веб-сторінка

Загальна інформація

Анатолій Михайлович закінчив в 1960 році механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю "математика", а в 1963 — аспірантуру Інституту математики АН УРСР. Наукова та науково-педагогічна діяльність Анатолія Михайловича проходить в Інституті математики НАН України та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: з 1974 по 1987 рік він працював завідуючим кафедри диференціальних та інтегральних рівнянь, з 1988 року директор академічного інституту, з 2006 року — академіком-секретарем Відділення математики НАН України. В 1978 його було обрано членом-кореспондентом, а в 1995 — дійсним членом Національної академії наук України. З 2002 р є дійсним членом Європейської АН.

На сьогоднішній день можна сміливо сказати, що Анатолій Михайлович є одним з найбільш яскравих і плідних математиків сучасності, наукові здобутки якого визнані не лише в Україні, але й далеко за її межами. Серед численних урядових нагород вкажемо лише орден Дружби народів (1984 р.), орден "За заслуги" ІІІ степеня (2003 р.), орден Ярослава Мудрого V ступеня (2008 р.) та IV ступеня (2013) та Почесну грамоту Президіуму Верховної Ради України (1987 р.). Крім того, Анатолій Михайлович є лауреатом Державної премії України в галузі науки та техніки (1985, 1996, 2008 рр.), Державної премії України в галузі освіти (2012 р.), премії НАН України імені Ю.О.Митропольського (2013), Республіканської комсомольської премії ім. М. Островського (1968 р.), премій Академії наук України ім. М. Крилова (1981 р.), М. Боголюбова (1998 р.), М. Лаврентьєва (2000 р.) та М. Остроградського (2004 р.), має звання "Соросівський професор" (1998 р.) і Заслужений діяч науки і техніки (1998 р.). А.М.Самойленко є автором понад 400 науково-методичних праць.

Засновник Малинської благодійної організації "Фонд сприяння розвитку здібностей обдарованих дітей та юнацтва". За значні досягнення у науковій діяльності, сприяння розвитку здібностей обдарованих дітей та юнацтва міста Малина 24 лютого 1999 року присвоєно звання "Почесний громадянин міста Малина".

Викладацька робота

Читав низку спеціальних курсів та курсів за вибором для студентів механіко-математичного факультету.

Наукова діяльність

Основні напрями наукової діяльності: якісна теорія диференціальних рівнянь, теорія імпульсних систем, теорія збурень інваріантних торів нелінійних динамічних систем, теорія багаточастотних коливань, теорія різницевих, функціонально-диференціальних і стохастичних рівнянь, обґрунтування методу усереднення та інше.

Основні публікації

Асимптотический метод исследования m-частотных колебательных систем / А.М. Самойленко // Укр. мат. журн. — 1998. — 50, N 10. — С. 1366-1387.

Багаточастотні коливання нелінійних систем / А.М. Самойленко, Р.І. Петришин. — К., 1998. — 338 с. — (Пр. Ін-ту математики НАН України. Математика та її застосування. Секція: Диференц. рівняння; Т. 21

Гладкість квазіперіодичних розв'язків лінійних систем звичайних диференціальних рівнянь із вироджуваною симетричною матрицею при похідних / А.М. Самойленко, В.О. Єрьоменко, А.А. Давиденко // Доп. НАН України. — 2001. — N 4. — С. 21-27

Дискретные динамические системы с инвариантным асимптотически устойчивым тороидальным многообразием / А.М. Самойленко, В.В. Слюсарчук // Укр. мат. журн. — 1999. — 51, N 4. — С. 466-471

Диференціальні моделі. Стійкість: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.М. Самойленко, С.Д. Борисенко, Д. Матараццо, Р. Тоскано, В.В. Ясінський. — К.: Вища шк., 2000. — 330 с.

Диференціальні рівняння: Підруч. для студ. мат. спец. вищ. навч. закл. / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, І.О. Парасюк. — 2-е вид., переробл. й доповн. — К.: Либідь, 2003. — 599 с.

Дослідження інваріантних деформацій інтегральних многовидів адіабатично збурених цілком інтегровних гамільтонових систем. II / А.М. Самойленко, Я.А. Прикарпатський // Укр. мат. журн. — 1999. — 51, N 11. — С. 1513-1528

Елементи математичної теорії еволюційних рівнянь у банахових просторах: монографія / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплінський. — К., 2008. — 496 с. — (Пр. Ін-ту математики НАН України; Т. 72). — укp.

Звідність нелінійної коливної системи з імпульсною дією в околі інтегрального многовиду / А.М. Самойленко, Р.І. Петришин, П.М. Дудницький // Укр. мат. журн. — 2004. — 56, N 8. — С. 1076-1094.

Импульсные дифференциальные уравнения с многозначной и разрывной правой частью: моногр. / Н.А. Перестюк, В.А. Плотников, А.М. Самойленко, Н.В. Скрипник. — К., 2007. — 427 с. — (Тр. Ин-та математики НАН Украины. Сер. Математика и её применение; Т. 67

Ієрархія рівнянь Кадомцева - Петвіашвілі з нелокальними в'язями: багатовимірні узагальнення та точні розв'язки редукованих систем / А.М. Самойленко, В.Г. Самойленко, Ю.М. Сидоренко // Укр. мат. журн. — 1999. — 51, N 1. — С. 78-97.

Конструктивные методы исследования периодических и многоточечных краевых задач / А.М. Самойленко, В.Н. Лаптинский, К.К. Кенжебаев. — К., 1999. — 221 с. — (Пр. Ін-ту математики НАН України; Т. 29. Математика та її застосування. Секція: Диференц. рівняння).

Крайові задачі для диференціальних рівнянь, що не розв'язані відносно похідної, у просторі обмежених числових послідовностей / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплінський, В.А. Недокіс // Нелінійні коливання. — 2007. — 10, N 3. — С. 391-415.

Лінійні системи диференціальних рівнянь з виродженнями: Навч. посіб. для студ. / А.М. Самойленко, М.І. Шкіль, В.П. Яковець. — К.: Вища шк., 2000. — 294 с.: іл.

Математичні аспекти теорії нелінійних коливань: Моногр. / А.М. Самойленко, Р.І. Петришин; Ін-т математики НАН України. — К.: Наук. думка, 2004. — 474 с.

Метод укорочення для зліченноточкових крайових задач у просторі обмежених числових послідовностей / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплінський, В.А. Недокіс // Укр. мат. журн. — 2004. — 56, N 9. — С. 1203-1230

О сингулярной двухточечной задаче для линейного функционально-дифференциального уравнения / А.М. Самойленко, А.Н. Ронто // Доп. НАН України. — 2008. — N 3. — С. 23-29.

О существовании периодических решений некоторых классов систем дифференциальных уравнений со случайным импульсным воздействием / Н.А. Перестюк, А.М. Самойленко, А.Н. Станжицкий // Укр. мат. журн. — 2001. — 53, N 8. — С. 1061-1079

Об асимптотическом интегрировании одной системы линейных дифференциальных уравнений с малым параметром при части производных / А.М. Самойленко // Укр. мат. журн. — 2002. — 54, N 11. — С. 1505-1516.

Об инвариантном торе счетных систем дифференциальных уравнений с запаздыванием / А.М. Самойленко, А.А. Эльназаров // Укр. мат. журн. — 1999. — 51, N 9. — С. 1292-1295.

Об инвариантных торах стохастических систем Ито / А.М. Самойленко, А.Н. Станжицкий // Укр. мат. журн. — 2002. — 54, N 4. — С. 501-513

Об однозначной разрешимости некоторых краевых задач для линейных функционально-дифференциальных уравнений в банаховом пространстве / А.Н. Ронто, А.М. Самойленко // Доп. НАН України. — 2002. — N 9. — С. 42-46.

Об одной задаче исследования глобальных решений линейных дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом / А.М. Самойленко // Укр. мат. журн. — 2003. — 55, N 5. — С. 631-640.

Об одной последовательности полиномов и радиусе сходимости ее суммы Пуассона - Абеля / А.М. Самойленко // Укр. мат. журн. — 2003. — 55, N 7. — С. 926-934.

Ограниченные на всей оси решения линейных слабовозмущенных систем / А.М. Самойленко, А.А. Бойчук, Ан.А. Бойчук // Укр. мат. журн. — 2002. — 54, N 11. — С. 1517-1530.

Оптимальное управление с импульсной составляющей системами, описываемыми неявными параболическими дифференциально-операторными уравнениями / Л.А. Власенко, А.М. Самойленко // Укр. мат. журн. — 2009. — 61, N 8. — С. 1053-1065

Основы теории полиномиального операторного интерполирования / В.Л. Макаров, В.В. Хлобыстов; Ред.: А.М. Самойленко. — К., 1998. — 278 с. — (Пр. Ін-ту математики НАН України. Математика та її застосування. Сер.: Мат. аналіз; Т. 24).

Оцінки похибки методу усереднення для імпульсних коливних систем / А.М. Самойленко, Р.І. Петришин, Л.М. Лакуста // Укр. мат. журн. — 2003. — 55, N 4. — С. 510-524

Побудова інтегрального багатовиду багаточастотної коливної системи з фіксованими моментами імпульсної дії / А.М. Самойленко, Р.І. Петришин, Т.М. Сопронюк // Укр. мат. журн. — 2003. — 55, N 5. — С. 641-662

Про аналітичні розв'язки нелінійних диференціально-функціональних рівнянь з нелінійними відхиленнями аргументів / А.М. Самойленко, А.Г. Пелюх // Укр. мат. журн. — 1999. — 51, N 2. — С. 234-240

Про аналітичні розв'язки нелінійних диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу / А.М. Самойленко, А.Г. Пелюх // Доп. НАН України. — 1999. — N 12. — С. 31-35

Про асимптотичне інтегрування лінійної системи диференціальних рівнянь з малим параметром при частині похідних / А.М. Самойленко, І.Г. Ключник // Нелінійні коливання. — 2009. — 12, N 2. — С. 208-234

Про асимптотичну відповідність між розв'язками стохастичних та звичайних рівнянь / А.М. Самойленко, О.М. Станжицький, І.Г. Новак // Укр. мат. журн. — 2011. — 63, N 8. — С. 1103-1127

Про деякі властивості поведінки лінійних розширень динамічних систем на торі при збуренні фазових змінних / А.М. Самойленко, Н.В. Степаненко // Укр. мат. журн. — 2002. — 54, N 3. — С. 408-412.

Про існування інваріантних торів зліченних систем диференціально-різницевих рівнянь, визначених на нескінченновимірних торах / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплінський, К.В. Пасюк // Нелінійні коливання. — 2009. — 12, N 3. — С. 347-367

Про існування нескінченновимірних інваріантних торів нелінійних зліченних систем диференціально-різницевих рівнянь / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплінський, К.В. Пасюк // Нелінійні коливання. — 2010. — 13, N 2. — С. 253-271

Про періодичні розв'язки рівняння нелінійного осцилятора з імпульсною дією / А.М. Самойленко, В.Г. Самойленко, В.В. Собчук // Укр. мат. журн. — 1999. — 51, N 6. — С. 827-834.

Про розв'язки на півосі системи лінійних диференціально-функціональних рівнянь з лінійно перетвореним аргументом / А.М. Самойленко, Н.Л. Денисенко // Укр. мат. журн. — 2007. — 59, N 4. — С. 501-513

Проблема импульсного регулятора для одной динамической системы типа Соболева / Л.А. Власенко, А.Г. Руткас, А.М. Самойленко // Укр. мат. журн. — 2008. — 60, N 8. — С. 1027-1034.

Розв'язність задачі Коші для лінійних інтегро-диференціальних рівнянь з перетвореним аргументом / А.М. Самойленко, Н.З. Дільна, А.М. Ронто // Нелінійні коливання. — 2005. — 8, N 3. — С. 388-403

Сингулярно збурені рівняння з імпульсною дією / А.М. Самойленко, Ю.І. Каплун, В.Г. Самойленко // Укр. мат. журн. — 2002. — 54, N 8. — С. 1089-1099.

Структура бінарних перетворень типу Дарбу та їх застосування в теорії солітонів / Я.А. Прикарпатський, А.М. Самойленко, В.Г. Самойленко // Укр. мат. журн. — 2003. — 55, N 12. — С. 1704-1719.

Теория численно-аналитического метода: достижения и новые направления развития. V / Н.И. Ронто, А.М. Самойленко, С.И. Трофимчук // Укр. мат. журн. — 1999. — 51, N 5. — С. 663-673

Теория численно-аналитического метода: достижения и новые направления развития. VII* / Н.И. Ронто, А.М. Самойленко, С.И. Трофимчук // Укр. мат. журн. — 1999. — 51, N 9. — С. 1244-1261

Усереднення крайових задач з параметрами для багаточастотних імпульсних систем / А.М. Самойленко, Р.І. Петришин, Л.М. Лакуста // Укр. мат. журн. — 2002. — 54, N 9. — С. 1237-1249

Усереднення початкової і багатоточкової задач для коливних систем із повільно змінними частотами і відхиленим аргументом / А.М. Самойленко, Р.І. Петришин, І.М. Данилюк // Укр. мат. журн. — 2007. — 59, N 3. — С. 412-430.

Условия расщепляемости нелинейной дискретной динамической системы в окрестности квазипериодической траектории / А.М. Самойленко, В.В. Слюсарчук // Доп. НАН України. — 1998. — N 10. — С. 48-52.

Условия синхронизации одной колебательной системы / А.М. Самойленко, Л. Рекке // Укр. мат. журн. — 2005. — 57, N 7. — С. 922-945.

Условия существования исчезающих в особой точке решений вещественных неавтономных систем квазилинейных дифференциальных уравнений / В.М. Евтухов, А.М. Самойленко // Укр. мат. журн. — 2010. — 62, N 1. — С. 52-80.

Якісний та асимптотичний аналіз диференціальних рівнянь з випадковими збуреннями: монографія / А.М. Самойленко, О.М. Станжицький; Ін-т математики НАН України. — К.: Наук. думка, 2009. — 335 с.

Галерея

© КНУ імені Тараса Шевченка
кафедра інтегральних та диференціальних рівнянь
Всі права захищено